Vår affärsidé

Västerås Skylt & Gravyr AB ska utifrån kundernas behov vara en given, kunnig och trygg samarbetspartner vid framtagning av produkter inom områdena skyltar, paneler, märkning och liknande. Västerås Skylt & Gravyr AB ska stå för kunskap, kompetens, kvalitet och flexibilitet.

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete för att minska miljöpåverkan på ekosystem och för att förebygga föroreningar. Vi följer tillämplig lagstiftning och andra krav. Vårt miljöarbete med kemikalieanvändning, avfall och återvinning utvärderas kontinuerligt. Information och utbildning av personal i miljöfrågor bedrivs kontinuerligt.

Kvalitetspolicy

Utgångspunkten för vår verksamhet är att placera kunden i centrum. När kundernas förväntningar på kvalitet och leveranstid uppfylls har vi nått upp till våra kvalitetsmål. Kvalitet för oss är nöjda kunder. Utvecklingen av vår verksamhet och våra produkter ska också göras med kunden i centrum. Det är kundernas behov som ska tillgodoses även i framtiden. Det bästa utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med våra kunder. För att uppnå detta är det viktigt med engagerade och kompetenta medarbetare. Vår strävan är att ha nöjda medarbetare.